Globalhagen House

I Globalhagen House tilbyder der hyggelige og uformelle lokaler med plads op til 120 deltagere.

I deres lukkede gårdhave er der plads til kreative aktiviteter og udendørs spisning når vejret tillader dette.

Globalhagen sørger for økologisk og vegetarisk forplejning under mødet.

Prisen for et dagsmøde (kl. 8.00 til 17.00) inkl. forplejning er kr. 430,- pr. person.

Når I holder møder jeres møder hos Mellemfolkeligt Samvirke, går overskuddet til arbejdet for lighed i Danmark og verden.

Mødelokaler