Nupark
Udbyder

Nupark 51, 7500 Holstebro

Studierummet har seks arbejdspladser. Det er placeret i hjertet af Nupark, lige under Spisestedet. Indgangen ligner lidt en trappenedgang til en metrostation og metroens mange mulige veje forbundet af et netværk leder tankerne hen på de muligheder de studerende står overfor.

Målet er, at de studerende tilfører en masse ny energi i Nupark og at de studerende til gengæld finder vej ud i erhvervslivet via Nupark.

Subway har seks pladser, som bookes på ugebasis:

50 kr. for enkeltpersoner
200 kr. for grupper.

Beløbet dækker foruden skrivebord+møblement også kaffeforbrug og print.

Rummet er forbeholdt studerende.

Få mere viden om lejemålet